Sådan blev Thomsens Stenhave til

Beskrivelse

 

MED JAPANSK INSPIRATION

Ide/interesse for denne type have har jeg fundet ved læsning, rejse i Japan + besøg i Hammerum i Den Japanske Have.

Japansk Inspirerede Haver kan udvikles forskelligt men valg af stil skal følges gennem hele
opbygningen af haven. Har læst flittigt i de indkøbte bøger om emnet, både før igangsætning og under etableringen.

Planlægning og skitsering
gennem mere end et halvt år forud for start. Det meste foregik i toge som pendler mellem Slagese og Kbh. Det er meget vigtigt med denne fase. Man skal vide hvad man vil, og hvad man har råd til! Tegn bare meget med viskelæderet

Det startede i påsken 2001 med at fjerne et stykke hæk, for trafik med gravemaskine og lastbiler mv. Der måtte stålkøreplader til i foråret.
Sø Ca. 50 m2 og vandfald blev startet op i foråret 2002. Søen er og skal helst være placeret i
skygge af hensyn til algedannelse. Søen er l,70 m dyb, og er på ca. 35.000 liter.

Tilplantning fra 2003 og til i dag, og det vil fortsætte mange år endnu. Man flytter og tilfører nye planter og nogle går ud. Her er det også vigtigt med en plan over hvilke planter og hvor de skal placeres. Når du har plantet for kr. 10.000 fylder det kun lidt i starten.

Der er kørt ca. 170 tons sten til haven. De 4 største har jeg fået foræret af en kollega. En på
ca 8 tons en på ca. 6 tons og de 2 andre ca. 4 til 4,5 tons. Det var spændende at få dem ind i haven,
men de er faldet godt til, og de står her endnu. Det var en 67 tm. kranvogn, der måtte til. De mindste sten i haven vejer vel 8 gram.

Det rigtige værktøj er mere end det halve arbejde. En sækkevogn er fantastisk, når man skal flytte store sten. Husk at sten placeres som l - 3 - 5 -7 osv. Ikke liget tal. En vinkel trukket mellem 3 stens centrum skal være mere end 90 grader.
Under arealerne med de små sten, er der lagt filt, for at holde ukrudt og andet levende borte. Det lykkes til dels, men der kommer frø fra oven. Der vil altid være noget at fjerne.
Jeg har fået fin fin service fra firmaet VANDIHA VEN i Vallensbæk, hos hvem jeg har købt det
meste tekniske vandudstyr: underlagsfilt, gummidug, pumper, rørsystemer, ventiler, filter,
bunddræn, stenlamper, trædesten mv. Her var mine gode tegninger på plads, der viste hvad jeg skulle bruge af tekniske komponenter.

Nedgravede vandslanger ca. 60 cm er den type som anvendes af vandværkeme. Elkabler er af godkent type og de er nedgravede min 60 cm. Har tegnet ned hvor de ligger. En autoriseret elektriker har udført alt tilslutningsarbejde.

Anlægning af søen, der er på ca. 35.000 liter er: Med gravemaskine og håndkraft er der udgravet og afpudse kanter, fjerne sten og andre spidse genstande. Lægge en tyk filt, og bære gummidug ned og fordele i søen. Uden gode naboers hjælp, var jeg kommet i vanskeligheder. Dugen til søen vejer 150 kg. 

Skimmeren
, der holder søen ren i overfladen, er i niveau placeret ca. l cm under filterkammerets niveau, ellers ville vandet løbe over og ned i bunden af filterhuset
Skimmeren behøver ikke at være i drift hele tiden. Hvis den er tilsluttet, skal du tilse den jævnligt, og tømme den. Jeg tømmer med en kes.
Som fortalt har jeg fået de store sten foræret, andre er købt i en grusgrav efter eget valg. 
Det tager lang tid at finde de rigtige sten.

Sten
er leveret af vognmand med kran. I dette tilfælde af Jens Vagn Jensen, med dygtige
kranoperatører. Jeg bad om den samme chauffør hver gang, for Johnny var skrap og præcis med
krankrogen eller -grappen. Stenene skal jo vende rigtigt når de placeres, ellers kommer de onde ånder. 
Det er vigtigt at vælge samme type sten ud, så det bliver ensartet og roligt at se på.

Trækonstruktionerne
er fri fantasi efter studier i bøger og medlemsbladet fra Foreningen af
Japansk Inspirerede Haver (JIH). Vi taler om Indgangsportalen, broerne og ventebænken.
Broerne er i zik-zak så man kan springe til side, hvis man mærker, de onde ånder sparkeen' bag i!

Ventebænken
er blevet ca. 8 m. Det skyldes min naboers store garage, der kom frem ved rydningen af de gamle træer og buske i haven dernede. Normalt er ventebænke ca.2m. Mine børn kalder den for far's rutebilstation.

Der er lavet en tegning/skitse af alt
, inden det blev påbegyndt.
Der er naturligvis indkøbt flere bøger om denne type haver, som er studeret løbende, især om 
plantevalg. For dem der kan lide japansk og i almindelighed haver, er det spændende læsning.
Der er naturligvis ændret her og der, og det vil fortsætte mange år endnu. 
Ventebænken nok have lidt mere japansk inspiration.

Græs hører normalt ikke hjemme i en japansk have
. Græsplænen lige efter indgangsportalen
blev i løbet af nogle år gravet og fyldt med trædebregner, der ikke skulle slåes eller klippes, men jeg må nu konstatere, at det er pænest når trædebregnerne bliver slået nogle gange i løbet af sommeren. Så ser man heller ikke de små græstotter, der kommer frem.

De mange rododendron skal bare plantes i ren spagnum
(må ikke være beriget) og have vand og rododendrongødning og vand og vand og vand, også om vinteren husk det! Bladene kan blive gule/røde og falde af. Bliver bladene gullige, så må man tilføre vand og rododendronjord, der har flere mineraler end den rene spagnum. Man skal kun give rododendrongødning om foråret. Hvis man gør det senere end maj, risikerer man lange ranglede grene, der vælter.
Det er dog naturligt, at rododendron smider et hold blade om året. Bliver bladene røde, skal der nok tilføres nyt  god rododendronjord.

Den daglige pasning af dammen og haven fra april til oktober.Fodring af fisk det nemmeste og sjoveste. Flydefoder til koyer og bundfoder til stør.
Oprensning af alger - det kedelige - men nødvendige. Især april og maj er slemme med alger.
Det er varmen, der foranlediger dettesammen med det udskiftede vand fra vandhanen. Dette vand indeholder meget kalk , og det er algerne glade for Her må man så tilføre ph-sænker.
Rense filter - ikke alle 4 kar i firkløverfilteret må renses samtidigt. Den økologiske balance skal holdes.Påfylde vand. Fordampning fra en halv til en hel m3 pr. døgn, når det er varmt.

Renholdelse af haven - indtil sammengroning er sket, herefter skal der kun klippes -håber jeg, men der er altid nedfaldne blade. Vorherres ukrudt, ville jeg gerne have på en kvadratmetermen den aftale har jeg ikke fået i stand endnu. Og så alle vore dejlige fugle, dem kan jeg heller ikke blive enige med de roder og klatter - især i fugtområdernår der skal bygges reder. De henter "mørtel".

Om efteråret
fra oktober tildækkes dammen med net for at holde nedfaldne blade væk fra vandetHer opsamler jeg 15-20 sække med nedfaldne blade fra platantræet.Bladene vil skabe nitrat og i værste tilfælde nitrit, som fiskene vil dø af. Hidtil har jeg ikke haft disse problemer.
Jeg måler jævnligt PH-værdi, nitrat- og nitritforhold.
Jeg har fået lavet 12 beslag i aluminium og 6 stk. 6 m aluminiumsstænger i firkantprofil, der stikkes ind i de 12 beslag, der beregnet til det. Er man heldig at finde ,kan man købe net i metermål i 6 meters bredde.

Om foråret
oprenses sø/dam og vandløb for slam og nedfaldne blade, rengøring af sten, og fjerne ukrudt mv. Ca. 3 til 4 dages arbejde. Man kan være heldig, at få en frø i hånden. Rensning af filter er nødvendigt mindst en gang om ugen i maj måned. Vandet bliver meget grumset, men fiskene er ligeglade. Guldfiskene er kede af, at man fjerner algerne, for de kan lide at gemme sig i dem. 1/3 af søens vand skiftes om foråret.
Anvendt værktøj til rengøring af vandløb og sø er en plastrive, kost og en sneskovl af plast + klør 5.

Problemer med vandkvaliteten
. Det kan være svært at holde Ph-værdien (surhedsgraden) under 8. Den skal helst være mellem 6 og 7,5. Jeg laver selv surhedsregulerende middel (PH-sænker), baseret på fosforsyre. Er meget virksomt, men man skal afpasse det, for ved for meget - dør planterne og fiskene. Kontrol af PH-værdi sker mange gange i foråret.
Jeg ved ikke om det er rigtigt, men jeg opdagede, at efter 3 år blev algeproblemet væsentlig mindre, og det har det været siden. Søen har vel fået sit rette miljø, og jeg har lært at omgås den på den rette måde.

Fiskesygdomme fx parasitter
(ses når fisken gnider sig ofte på siderne i søkanterne) kan nemt
behandles (Har haft det en' gang). Der findes et pulver, der fordeles i vandet via en vandkande. Normalt er 2 behandlinger nok. Andre sygdomme kan også afhjælpes, man spørger i forretninger, der handler med den slags fisk. Vandet bliver irgrønt i 2 dage ved behandling mod parasitter.

Vintersikring af søen
Det er pinedød nødvendigt med en god vintersikring. Der skal være et eller flere huller hvor
gasserne kan slippe ud gennem hele vinteren. Der skal være en lille gennemstrømning i søen også under isen, når den kommer.Hullerne i isen skal være så store som muligt, og de skal holdes åbne hver dag. Man må nødvendigvis stoppe den store pumpe.
De første ar var der ikke så megen is, og jeg holdt rimelige store huller, og kunne se fiskene
"parkeret" på bunden, men i vinteren 2009/2010 blev isen 10 - 15 cm tyk, og jeg hold åbne huller
ved hjælp af en lang jernstang. En dag var vi dog ikke hjemme, jeg mente at fiskene sagtens kunne klare 2 døgn. Men det kunne de ikke. Selv om jeg fik lavet et nyt hul hurtigt,kom alle fisk og 12 store grønne frøer op som døde om foråret. Det gjorde ondt.

Der er nu kommet nye fisk, og ved et til fælde fandt jeg en rigtig god løsning på vintersikring.
Jeg købte en springvandspumpe, der bl.a. har en paddehat vandstråle. Den lod jeg køre om
vinteren, når den store 15.000 l pumpe var stoppet, og under paddehattestrålenvar der flydende
vand, selvom isen var op til 15 cm tyk. Strålen har en diameter på ca. 60 cm. Jeg skulle
n
aturligvis tilrette ved iskanterne hver dag, men det gik fintog fiskene kom glade op om foråret. Det andet positive ved den pumpe er, at der tillige løber en stråle under vandet, der sikrer en let rotation, det er også nødvendigt. Pumpen er på 2500 l/h, og jeg tror, at fordelingen af kapaciteten mellem paddehat og stråle under vandet er lige store. Strålen under vandet kan justeres, så der kommer mere til paddehatten. Men man skal sørge for jævnligt at tage pumpen op og rense den fra snavs og pladder, der sætter sig både inde i og uden på pumpen.
Isolering af filterbrønd og pumpehus er også en god ide. Man lærer det efterhånden.

Utilsigtede oplevelser
Rørsamling mellem dammen og filteret gik fra hinanden. Sker ikke mere! Vandstanden i dammen og i filterhuset blev lige store.
Strømsvigt -Styreure for de 2 vandløb og aftenbelysning går i stå og kommer ud af tid.
Planter der ikke vil gro, og de forkerte træer i haven. Birketræer og mirabelle hører ikke til mirabelletræer er nu pudeklippet, det ser flot ud.Birketræer er fældet. Åh de onde ånder!
Vildænder der vil bo i dammen, vælter de øverste plantekurve, og æder de dyre planter, har jagtet dem med små sten.

Den japanske kultur
Set den i Japan og ved rejser i DK i japansk inspirerede haver.
Er medlem af JIH - Japansk Inspirerede Haver med kvartalsbladet NIWA. EN god ide.

Store sten. (Skal placeres rigtigt). Ellers kommer de onde ånder.
Indgangslåger.
Indgangsportal. Skal have et bestemt højde-bredde forhold.
Ventebænke (bænkene er indtil videre de to købte, der står dernede).
Stenlamper (Har elektrisk lys med automatik) Den store lampe hedder Rankei.
Tsukubai er en bambuspumpe med svagt rindende vand til vask af hænder og få en tår inden man går ind i haven.
Når man er inviteret til te, ringer man ikke på nej - man fmder ventebænken, og herefter kommer indbyderen med tekanden og skænker op.
Trædesten lagt zik-zak mønster for at undgå onde ånder, der sparker en bag i)
Onde ånder opstår, når du laver fejl Hver fejl giver en ond ånd.
Broer er også opstillet i zik-zak mønster - (onde ånder kan kun gå lige ud og sparke med samlede ben).
Bambushegn.
Planter specielle og især klippede azallier, klippede ahorn og andreblandt andet har jeg pudeklippet nogle store mirabelletræer.
Mv.

Driftsomkostninger
Forbrug af vand/år: Ca 50 m3 ud over det til husholdningen
Forbrug af strøm: 1 stk 15.000 1Ihpumpe 250 w i 24 timer i 365 dage
                           
2 stk. 10.000 1Ihpumper a 180 w i ca.12 timer i 5 mdr.
                          
5 stk. glødelamper 25 w i snit 3 timer i 365 dage. Automatisk tænd/sluk
                          
1 stk. UW lampe 55 watt -påkrævet om foråret og sommeren.
                           Foder: Mindre end DKK 500 om året (fodres ikke om vinteren)
                           Anvendt tid: Al fritid i 2001, 2002 og 2003, vel ca. 12 uger/år-12 timer pr
                           d
ag.I vinterperioderne har jeg tilskåret træ til broer, portal og ventebænk.
Pris: Hvad det har kostet? Det er ukendt - men i 2003 kr. ca.DKK 250.000.
Driftsomkostninger: Godt 1000 kr. pr. måned (Strøm, Vand, og Foder).

Man skal kun etablere en sådan have, hvis man kan lide havarbejde og den gamle japanske
kultur! Man skal have et stykke velegnet jord til formålet, en stor portion energi, gode naboer
og den fornødne kapital til rådighed. Der går megen tid med planlægning og finde materialer.
Der er altid noget at gøre, men skønt er det!
Frans Thomsen

 

Kong vinter på besøg. Nettet nåede ikke at komme af. Paddehatstråle holder flot åbent hul til søen.
Vinter-tzukuba uden kildevand

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

27.02 | 13:09

Gode billeder

---------------------------------------
http://www.kviklantop.com/

...
15.10 | 11:49

Hej Steen Ja den er rimelig stor. Fra mine første tanker var det kun det halve jeg havde tænkt mig, men da jeg så tegningen fra oven, så det forkert ud.

...
15.10 | 11:26

Ja det er nogle år siden. Tak for besøget dengang. Nu skal vi snart samle blade, de drysser ned pt. 15. oktober 2016
Frans

...
15.10 | 10:36

Hej Frans! Husker turen til din have, det er et fantastisk stykke arbejde du har lagt i den. Mette

...
Du kan lide denne side